Qgis Track - Zaal 0031

Feature Frenzy: Wat is er nieuw in QGIS - Raymond Nijssen

De ontwikkelingen rondom desktop-applicatie QGIS gaan steeds sneller en elke vier maanden verschijnt er een nieuwe release.
In deze presentatie worden de interessantste nieuwe mogelijkheden opgesomd die recentelijk aan QGIS zijn toegevoegd.

Raymond Nijssen werkt al ruim acht jaar als zelfstandig open source GIS-adviseur onder de naam Terglobo en is lid van de coöperatie OpenGeoGroep.
Daarnaast is hij al jaren actief in de QGIS “community” en bezoekt daarvoor regelmatig internationale bijeenkomsten.

Download presentatie

BGT & QGIS: hoe QGIS als controletool in te zetten voor een megaklus als de BGT - Hans van der Meij

Een persoonlijk verslag van de mogelijkheden van QGIS om de opbouw van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) bij diverse gemeenten voor te bereiden, te begeleiden en te controleren. Een opening naar QGIS als (nieuwe) GIS-optie

Hans is op dit moment druk met het begeleiden van (gemeentelijke) bronhouders BGT. Voornamelijk via een zorgvuldige projectmatige benadering in de rol van projectleider of adviseur. Daarnaast via begeleiding van regionale contactgroepen BGT. Hans heeft zo'n 25 jaar ervaring met de verbetering van (geo-) informatievoorziening, in het bijzonder bij gemeentelijke organisaties. De laatste jaren met name op het gebied van basisregistraties. 

Download presentatie

QGIS en andere open source tools bij ongevalsorganisatie RIVM – Marnix de Ridder

De stralingsongevalsorganisatie van het RIVM wordt actief na een nucleair- of stralingsongeval waarbij radioactief material vrijkomt of kan vrijkomen. Het RIVM voert berekeningen uit naar de verspreiding van dit materiaal ondersteund door het decision support system JRodos. Samen met andere instellingen zoals RIKILT, Rijkswaterstaat en de Brandweer worden metingen uitgevoerd naar de besmetting van water en bodem en van stralingsniveaus. Het RIVM ontvangt vergelijkbare metingen uit Europese landen. Al deze metingen kunnen worden vergeleken met de resultaten van de verspreidingsberekeningen waarna de uitgangspunten zoals lozingssamenstelling van de berekeningen verbeterd kunnen worden kunnen worden. Om de vergelijking uit te voeren tussen modelresultaten en de metingen, is op QGIS een extensie aangebracht waarmee deze vergelijking uitgevoerd kan worden. In deze presentatie wordt ingegaan op de gebruikersvraag om modelresultaten en metingen te kunnen vergelijken en vervolgens op de QGIS extensie die is ontwikkeld om deze vraag te kunnen beantwoorden.

Marnix de Ridder werkt sinds 2001 bij het RIVM voor de stralingsongevalsorganisatie bij het centrum Veiligheid. Hij is verantwoordelijk voor de IT-infrastructuur en applicaties die tijdens grootschalige milieu en stralingsongevallen ingezet wordt. 

Download presentatie

Onderwijs in Open Source GIS voor water management in ontwikkelingslanden
 - Hans van der Kwast

Geo-informatie is van essentieel belang voor water management. Bij IHE Delft worden mid-career professionals werkzaam in de water sector in ontwikkelingslanden opgeleid in alle aspecten van water management. In de opleidingen en projecten wordt steeds meer gebruik gemaakt van open source GIS software en open data. Deze presentatie geeft een overzicht. 

Hans van der Kwast is Senior Lecturer in Ecohydrological Modelling bij de Water Science and Engineering Department, IHE Delft Institute for Water Education.

Download presentatie

QGIS in het onderwijs - Margit Stapel

Deze presentatie geeft de stappen aan die een docent moet doorlopen om een QGISopdracht te laten doen door de leerlingen. Tevens wordt in gegaan op wat voor type vraagstukken met een GIS kan worden opgelost. Kortom waarom en hoe QGIS in de klas.

Margit Stapel heeft de missie met GISwijzer iedereen wegwijs te maken in de wereld van QGIS. Jong geleerd is oud gedaan en daarom heeft zij een start gemaakt met de nieuwe reeks: QGIS op VO niveau.

Download presentatie

Echt 3D met QGIS2ThreeJS – Tiemen Hakvoort

Vergeet die 2,5D gebouwen op de grond. Ondergronds modelleren is écht 3D: Demonstratie van het gebruik van de Qgis2threejs plugin om geologische ondergrondmodellen te maken.

Studeerde geodesie/geo-informatica aan Hogeschool Utrecht. Momenteel als zelfstandig ondernemer actief binnen de geo-sector. Focus ligt op open-source software.

Download presentatie

(Open)Data gebruik op een Architectenbureau - Van uren naar minuten: efficiënter en beter werken dankzij QGIS en open data - Jeroen Drewes en Jaldo Jonker

Voorheen vroegen architecten de GBKN op bij de gemeente voor ze een plan konden gaan ontwerpen. Nu maken ze hun eigen onderleggers in QGIS op basis van open datasets als de BAG, BRK en BGT. 

Jaldo Jonker is projectmanager bij KAW architecten en adviseurs. Jeroen Drewes is adviseur en data specialist bij KAW architecten en adviseurs

Download presentatie

Productief met QGIS - Marco Duiker

QGIS gebruiken is iets anders dan productief zijn met QGIS. Marco gaat in op de wijze waarop een organisatie QGIS efficiënter kan gebruiken. Daarnaast gaat Marco in op het efficiënt gebruik van open data van overheden in QGIS. Aan bod komt onder andere het gebruik van BAG, BGT en Ruimtelijke Plannen.

Marco Duiker (MD-kwadraat/ OpenGeoGroep) gelooft in eigen verantwoordelijkheid. Open Source software geeft ontwikkelaars en gebruikers de kans om problemen op te (laten) lossen, zonder daarbij afhankelijk te zijn van de grillen van een leverancier. Daarom zet Marco bij voorkeur Open Source producten in bij zijn projecten voor overheden en bedrijven. Naast zijn werk als adviseur, architect en ontwikkelaar geeft Marco les aan de Geo academie.

Download presentatie

QGIS 3 - Richard Duivenvoorde

QGIS 3.0 komt eraan in september, maar wat gaat er eigenlijk veranderen en wat kunnen we verwachten?

Richard Duivenvoorde is als Infrastructure Manager lid van het QGIS Project Steering Committee. In Nederland is hij vooral actief als zelfstandig GIS-ontwikkelaar.

Download presentatie

Technische Track - Zaal 0040

Peilbuizen uitlezen via Lora - Melissa Zwaan

In heel Nederland worden peilbuizen gebruikt voor de monitoring van ons grondwaterpeil en de drinkwatervoorziening. Deze peilbuizen worden grotendeels handmatig gemeten, wat behoorlijk arbeidsintensief en duur is. Met een team van Ordina is een demonstratie model en prototype gebouwd om het luchtdrukverschil in de peilbuizen af te lezen, waarna deze gegevens (automatisch) periodiek verstuurd worden over het LoRaWAN netwerk. Deze Internet of Things oplossing vereist verder niet meer dan een druk- en temperatuursensor en een Raspberry Pi2. Hierdoor kan er automatisch, regelmatig en goedkoop gepeild worden met een open source methode.

Melissa Zwaan is werkzaam bij Ordina als GEO specialist, ingezet bij Rijkswaterstaat als ontwikkelaar. In haar dagelijkse werkzaamheden houdt ze zich onder andere bezig met GeoWeb en FME.

Download presentatie

Combinatie van gdal_rasterize en numpy voor berekening aardappelmoeheid – Ronnie Lassche & Luuk Schaminee

Voor de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit is een rekenmethode gemaakt waarmee vector data uit een ESRI omgeving wordt geexporteerd waarna deze data met GDAL en Numpy in Python voor 14 jaargangen wordt geanalyseerd en teruggebracht naar nieuwe vectorkaarten welke weer geladen worden in de ESRI omgeving.

Als senior geo-ict consultant bij Merkator bouwt Ronnie Lassche mee aan geo oplossingen voor onderwijs en overheid. Hiervoor maakt hij gebruik van 25 jaar ict ervaring, waarvan 10 jaar in de geo-ict.

Luuk Schaminée is werkzaam voor de Geo-ICT eenheid van Ordina. Daar zet hij zijn brede kennis, ervaring en interesse in FOSS4G- en ESRI software in voor klanten zoals Rijkswaterstaat, Economische Zaken en ProRail. Zo helpt hij hen aan de voor hèn beste oplossing.

Download presentatie

Indoor maps & routes met leaflet, postgis en pgrouting - Leon van der Meulen

Indoor maps komen steeds vaker beschikbaar, Google heeft inmiddels bijna alle luchthavens en grote winkelcentra wel in kaart gebracht. Voor universiteiten is dat echter een ander verhaal. Na een zoektocht langs verschillende commerciële oplossingen is besloten om zelf met een applicatie te bouwen, deze is nu in de ontwikkelfase. Het gehele proces wordt met open source componenten uitgevoerd (QGIS, PostGIS, PGrouting en leaflet). 

Leon van der Meulen is GIS specialist bij de Geodienst van de Rijksuniversiteit Groningen en is de projectleider van dit indoor maps project. 

Download presentatie

PostGIS bij de Provincie Zeeland - Hein Peeters

In deze vervolgsessie op de keynote gaat Hein in op hoe PostGIS ingezet wordt bij de Provincie Zeeland.

Hein Peeters is ontwikkelaar bij de Provincie Zeeland

Download presentatie

Kaarten op zeeland.nl met OpenLayers3 - Wim Kosten

Als vervolg op de keynote laat Wim zien hoe binnen Zeeland.nl redacteuren op eenvoudige wijze een interactieve kaart kunnen maken binnen het Drupal CMS met Openlayers 3.

Wim Kosten is Technisch applicatiebeheerder digitale media en php ontwikkellaar bij de Provincie Zeeland.

Download presentatie

Vector tiling – Edward Mac Gillavry

Voor PDOK en Datalab Amsterdam en ontwikkelde Webmapper in de afgelopen maanden interactieve webkaarten op basis van vector tiles. De kaart is zeer compact en krijgt pas in de browser haar cartografische vormgeving. Dit maakt deze technologie uitermate geschikt voor afnemers om de cartografische vormgeving aan te passen aan hun huisstijl of thema en voor mobiele applicaties, waarin kaarten snel geladen moeten worden. We laten zien wanneer we GeoServer, Tegola of Tippecanoe inzetten voor het maken van de vector tiles en hoe de cartografie wordt opgezet in Mapbox Studio en Maputnik. Ten slotte demonstreren we de vector tiles in de verschillende kaartbibliotheken.

Edward Mac Gillavry werkt bij het cartografisch ontwikkel- en adviesbureau Webmapper. Voor Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK), een samenwerkingsverband van verschillende overheidspartijen om hun geo-informatie online te onsluiten, ontwierp hij eerder de BRT-Achtergrondkaart. Datalab Amsterdam ontwikkelt de open data infrastructuur van de gemeente Amsterdam, waar Webmapper werkt op het grensvlak van Web-technologie, geo-informatie en cartografie. Edward studeerde cartografie aan de Universiteit Utrecht en geo-informatica aan het ITC in Enschede.

Bekijk presentatie

Monitoring van geo-webdiensten met GeoHealthCheck - Just van den Broecke

Het "in de lucht houden" van geo-webdiensten zoals WMS, WFS, CSW en tiling-services is sterk gebaat bij continue monitoring: niet alleen dient bewaakt te worden of de web-diensten nog "up" zijn, maar ook of deze inhoudelijk/semantisch nog functioneren en of er geen performance problemen zijn.

GeoHealthCheck (GHC) is een Open Source monitoring applicatie waarmee de "Quality of Service” van OGC and andere API-gebaseerde web-diensten wordt bewaakt. GHC kent grofweg twee onderdelen: (1) een web-GUI waarbinnen de te monitoren service URLs kunnen worden beheerd en monitoring-resultaten worden gevisualiseerd, en (2) een monitoring-engine die de feitelijke "health-checks" op de web-diensten uitvoert. Resultaten worden historisch opgeslagen in een database zodat allerlei vormen van reporting mogelijk zijn. Een "Plugin" systeem (Python) maakt het mogelijk om op maat gesneden checks te ontwikkelen.

Just van den Broecke is zelfstandig Open Geo-ICT specialist onder de bedrijfsnaam Just Objects (http://justobjects.nl). De inzet en ontwikkeling van Open Source geo-architecturen en -producten is zijn voornaamste werkgebied. Dit doet hij in opdrachten voor Het Kadaster (o.a. PDOK en INSPIRE), Geonovum, Rijksvastgoedbedrijf, Gasunie en vele anderen. Just is ontwikkelaar, "committer", binnen verscheidene Open Source projecten zoals GeoHealthCheck, NLExtract, Heron en Stetl. Daarnaast is hij lid van de OpenGeoGroep en secretaris (voorzitter per 1/7/2017) van de Stichting OSGeo.nl.

Download presentatie

Verbeter je website met OpenLayers en de Closure Compiler - Rob van Loon

Als je een webapplicatie met een kaartvenster maakt, dan biedt OpenLayers een mooi startpunt. OpenLayers komt standaard met een grote verzameling aan opties en mogelijkheden. Misschien met juist te veel opties en misschien met juist te weinig. Door OpenLayers specifiek voor en samen met jouw eigen applicatie te compileren, is de uiteindelijke code op elkaar afgestemd en worden alleen de opties die je daadwerkelijk gebruikt ingeladen. Tijdens mijn presentatie leg ik uit hoe je de Closure Compiler kunt inzetten om een optimale javascript applicatie te bouwen.

Rob van Loon is werkzaam bij Ordina als open source GIS en GEO specialist. Zijn favoriete toolset is de Postgis-GeoServer-OpenLayers combinatie. Hij bouwt (web)applicaties met python, java en dot-net.

Download presentatie

Clusteren Geoserver – Alexander Hughes

Rijkswaterstaat stelt veel geo-data als open data beschikbaar, tijdens de presentatie wordt getoond hoe men bij Rijkswaterstaat gebruik maakt van GeoServer en diverse technieken om om te gaan met hoge belasting en de vele bevragingen van GeoServer. De focus hierbij ligt op het clusteren van GeoServer en diverse caching methodes die beschikbaar zijn.

Alexander Hughes is een GEO-ICT Consultant bij Ordina ingezet bij RWS als Technisch Applicatie Beheerder GEO. In zijn dagelijkse werkzaamheden houdt hij zich bezig met het beheer en onderhoud van opensource GIS (GeoServer en GeoNetwork) applicaties binnen RWS.

Download presentatie

Specials Track - Zaal 0028

Open Soure en Open Data: Open voor iedereen? - Erna Oudman en Bram Corneliszen

Open betekent niet automatisch vrij toegankelijk voor iedereen, maar lost commerciële software dat automatisch op? Uitdagingen rondom het gebruik van open source software en verkrijgen van open data.

Erna Oudman is Data Engineer bij Van Oord, Bram Corneliszen is Engineer bij Van Oord.

Download presentatie

PDOK en Open Source - Wouter Visscher en Jeroen Hoogenboom

PDOK (Publieke Dienstverlening Op de Kaart) is binnen Nederland de centrale voorziening voor het ontsluiten van geodatasets van verschillende overheidspartijen. Om deze dienst te leveren maken we (zoals opgenomen in ons beleid) zo veel mogelijk gebruik van "open source" componenten. Men kan denken aan componenten zoals Geoserver en PostgreSQL en meer. Graag willen we het publiek meenemen door de verschillende processen bij PDOK, zoals het verwerken, het ontsluiten en het monitoren van data en gebruik. De nadruk ligt dan op de daarbij gebruikte "open source" componenten.

Wouter Visscher is Software ontwikkelaar bij PDOK sinds 2014. Vanaf het begin van mijn loopbaan werkzaam binnen het Geo-ICT domein met een focus op de "open source" compomenten. 

Jeroen Hogeboom is Productowner en adviseur bij PDOK. Werkzaam bij PDOK sinds de live gang van PDOK begin 2013. In het verleden ook werkzaam geweest bij basisregistraties binnen het Kadaster (bijvoorbeeld de basisregistratie Adressen en Gebouwen).

Download presentatie

Van closed source naar een mix met open source - Mannus Etten

Waar moet je rekening mee houden bij de overgang van ArcGIS Server en geodatabase (Esri) naar een omgeving met alleen Oracle Locator en GeoServer? Mannus legt het uit aan de hand van zijn ervaringen bij de Provincie Flevoland. 

Mannus Etten is Software Architect bij Ordina ingezet bij de provincie Flevoland.

Download presentatie

Aanpak Geodienst RUG: Hoe maak je je hele organisatie enthousiast over (open) geo? - Govert Schoof

De Geodienst bestaat nu bijna 3 jaar en heeft al aan meer dan 100 publicaties, verschillende subsidie aanvragen, tientallen vakken en talloze scripties meegeholpen, verspreid over bijna alle faculteiten. Daarnaast groeit het aantal interne en externe projecten explosief. Met partners als Oxford University, SER en de VU als meest recentelijke voorbeelden. Door enthousiasme uit te stralen en proactief mee te denken krijgt het jonge team de hele universiteit en ver daarbuiten enthousiast voor ruimtelijke informatie, analyses en visualisaties.

Govert Schoof is coördinator van de Geodienst.

Download presentatie

Open data visualiseren op perceelsniveau met Boerenbunder.nl - Ivo Bosloper

Boerenbunder.nl is een open-data visualisatie-tool gericht op boeren. We tonen van alle agrarische percelen in Nederland gegevens die al wel open waren, maar niet handig toegankelijk voor de doelgroep. Met open source tools visualiseren we de combinatie van verschillende geografische bronnen. Nu iedereen gratis beschikt over al deze perceelskennis is er een ander speelveld ontstaan voor boeren, loonwerkers, (ver-)pachters en anderen die met agrarische percelen werken.

Ivor Bosloper is CTO bij Dacom; een bedrijf dat boeren wereldwijd met sensoren en real-time advies ondersteunt om betere oogsten te halen.

Download presentatie

GeoPublisher en GeoPortal IDGis – Herman Assink

Met GeoPublisher kunnen GIS-beheerders snel en eenvoudig hun geodata publiceren als WMS, WMTS en WFS services. GeoPortal sluit aan op GeoPublisher en is het systeem om te zoeken naar GIS-bestanden en -services

Herman Asisnk is directeur van IDGIs, een  een advies- en ontwikkelingsbureau op het gebied van geografische informatiesy stemen.

Download presentatie

Workshop Introductie D3js en Leaflet - Webmapper (Bring your own device!)

In deze workshop gaan we hands-on aan de slag met D3js en Leaflet., neem dus je eigen device mee!

Bekijk presentatie

FOSS4GNL

foss4g@osgeo.nl